Pernå pensionärer

Välkommen till Pernå pensionärers webbplats

Pernå pensionärer rf grundades 1.5.2005. Innan dess, åren 1987 till 2005,  var vi en underavdelning till Lovisanejdens svenska pensionärer, den s.k. Pernåklubben.

Varannan onsdag från höst till vår träffas vi kl. 13.00 i församlingshemmet Sockenstugan (Pernåvägen 307).

Vårt ändamål är att arbeta för medlemmarnas trivsel, tillvarata och befrämja deras allmänna gemensamma intresse samt att verka som förbindelselänk medlemmar emellan.

Vår uppgift förverkligar föreningen genom att ordna föredrag, teaterbesök, gruppresor, exursioner m.m.

Välkommen med i verksamheten!